ICD w populacji pacjentów wysokiego ryzyka ze STEMI

doniesienia medialne

Długoterminowa obserwacja pacjentów z badania DAPA potwierdziła zasadność implantacji ICD u osób wysokiego ryzyka ze STEMI. Do tego randomizowanego wieloośrodkowego badania prowadzonego w latach 2004-2013,porównującego ICD z konwencjonalną terapią, włączono pacjentów ze STEMI z co najmniej jednym z czynników ryzyka: 

  • frakcja wyrzutowa lewej < 30% w ciągu 4 dni od STEMI,
  • pierwotne migotanie komór, 
  • klasa Killipa ? 2 i/lub przepływ w skali TIMI < 3 po angioplastyce. 

W grupie ICD urządzenia implantowano w ciągu 7 dni od randomizacji. Badanie zostało przedwcześnie zakończone po włączeniu 266 osób (38% planowanej grupy) z powodu wolnej rekrutacji. ICD implantowano średnio 50 dni od pierwotnej angioplastyki. Trzyletnia śmiertelność całkowita była istotnie niższa w grupie ICD niż w grupie kontrolnej (5% vs. 13%; HR 0,37; 95% CI 0,15-0,95). Adekwatne terapie stwierdzono u dziewięciu ze 131 osób z grupy ICD w ciągu 3 lat obserwacji. W przedłużonej 9-letniej obserwacji obserwowano niższą śmiertelność całkowitą w grupie ICD (18% vs. 38%; HR 0,58; 95% CI 0,37-0,91) i sercowo-naczyniową (HR 0,52; 95% CI 0,28-0,99).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.120.008484

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły