ICD w prewencji pierwotnej we współcześnie leczonej populacji: EMPEROR-Reduced

W analizie randomizowanego badania EMPEROR-Reduced (empagliflozyna vs. placebo w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową) pacjenci z implantowanym ICD mogą mieć lepsze rokowanie niż chorzy bez ICD. W niniejszej analizie typu propensity score matching (kryteria: płeć, wiek, frakcja wyrzutowa, BMI, klasa NYHA, etiologia niewydolności serca) wybrano 535 osób z wszczepionym ICD z grupy empagliflozyny, do których dopasowano 535 osób z grupy empagliflozyny bez ICD. Średni wiek analizowanych 1070 osób wyniósł blisko 70 lat, a średnia frakcja wyrzutowa ok. 27%. W analizie Coxa obserwowano o 26% niższe ryzyko zgonu w grupie ICD (HR 0,74, 95% CI 0,51-1,07, p=0,114), o 41% niższe ryzyko nagłego zgonu w grupie ICD (HR 0,59, 95% CI 0,31-1,15, p=0,112) niż w grupie bez ICD – wyniki te nie osiągnęły istotności statystycznej.

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/presentation/8842

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły