ILR u osób z kanałopatiami, wadami serca

doniesienia medialne

Średnio u co 3 objawowego pacjenta z chorobą strukturalną czy elektryczną serca diagnostyka za pomocą ILR pozwala na wykrycie arytmii prowadząc do zmiany terapii. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zaleca się implantację ILR u objawowych pacjentów, których dolegliwości występują rzadko lub arytmia jest podejrzewaną ich przyczyną. W prezentowanym badaniu wszczepiono ILR 120 objawowym chorym z wadami strukturalnymi serca lub kanałopatią. Oceniano zdarzenia arytmiczne, które powodowały zmianę terapii. Średni wiek badanej grupy wyniósł 47?17 lat, a 49% stanowili mężczyźni. U 31% była rozpoznana wrodzona kardiomiopatia, u 28% – wrodzona wada serca, u 23% – kanałopatia, a inna wada strukturalna u 18%.?W sumie 43 chorych miało wywiad omdleń (grupa A), a 77 innych epizodów (kołatania serca, zawroty głowy, stany przedomdleniowe) (grupa B). W trakcie 19-miesięcznej obserwacji (IQR 8-36) ILR pozwolił wykryć arytmię prowadząc do zmiany leczenia u 33% z grupy A i 28% z grupy B (logrank p=0,54). Stymulator serca lub ICD implantowano odpowiednio u 14% osób z grupy A i 10% z grupy B (logrank p=0,97).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/article-abstract/23/Supplement_3/euab116.028/6283036?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły