IMPLANTACJA CRT-P

IMPLANTACJA CRT-P

przygotowanie do zabiegu, technika fiksacji elektrod, opracowanie loży i rany pozabiegowej – dr Marcin Gułaj, Białystok.