Implantacja elektrody lewokomorowej w miejsce najpóźniejszej aktywacji elektrycznej czy mechanicznej? Badanie z randomizacją

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Gdzie lepiej implantować elektrodę lewokomorową: w obszar najpóźniejszej aktywacji elektrycznej lewej komory czy w miejsce najpóźniejszej aktywacji mechanicznej ocenionej w badaniu obrazowym? Sprawdzili to Duńczycy z Aarhus w podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją. 

W sumie 122 chorych stratyfikowanych wg obecności choroby niedokrwiennej serca randomizowano w stosunku 1:1 do implantacji elektrody lewokomorowej w miejsce najpóźniejszej aktywacji elektrycznej (ocenionej w mapowaniu dopływów zatoki wieńcowej podczas implantacji CRT wraz z optymalizacją odstępu VV po zabiegu) lub implantacji elektrody w miejsce najbliższe najpóźniejszej aktywacji mechanicznej z dala od blizny (określonej w tomografii żył wieńcowych, PET z Rubidem 82 w celu oceny perfuzji i echokardiografii z śledzeniem markerów akustycznych). Okres obserwacji wyniósł 6 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym był całkowity wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory. 

W analizie grup wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem okazało się, że większy wzrost całkowity frakcji wyrzutowej wystąpił u osób z elektrodą implantowaną w oparciu o dane elektryczne (11?10%) w porównaniu z pacjentami z elektrodą wszczepioną w oparciu o dane mechaniczne (7?11%, 95% CI 0,5-7,9%, p = 0,03). Po dopasowaniu zmiennych uzyskana różnica straciła istotność statystyczną (p = 0,09). Nie stwierdzono różnic w odpowiedzi na CRT, remodelingu lewej komory i powikłaniach między grupami. 

Podsumowując, implantacja elektrody lewokomorowej w miejsce najpóźniejszej aktywacji elektrycznej nie jest gorsza od implantacji elektrody w miejsce o najpóźniejszej aktywacji mechanicznej, biorąc pod uwagę zmianę frakcji wyrzutowej, remodeling lewej komory i odpowiedź kliniczną. Jest to pierwsze badanie z randomizacją porównujące te dwie strategie implantacji elektrody lewokomorowej w CRT. 

Oprac. na podstawie: Stephansen C., Sommer A., Kronborg M.B. et al.: Electrically vs. imaging-guided left ventricular lead placement in cardiac resynchronization therapy: a randomized controlled trial. Europace 2019; 21:1369-77.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły