Implantacje CIED po przeszczepie serca

Ryzyko implantacji stymulatora serca u osób po przeszczepie serca rośnie wraz z czasem, a wiek dawcy jest głównym czynnikiem ryzyka następczego bloku serca. Badacze przeanalizowali 399 kolejnych dorosłych pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca wykonanym w latach 1991-2017 techniką bikawalną. Średni wiek biorcy wyniósł 50±12 lat, a dawcy 31±12 lat. U 31 (8%) chorych implantowano CIED:

  • 11 (35%) stymulator serca z powodu dysfunkcji węzła zatokowego, 
  • 17 (55%) stymulator serca z powodu bloku przedsionkowo-komorowego,
  • 3 (10%) ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. 

CIED w ciągu 30 dni od przeszczepu wszczepiano rzadko i nigdy z powodu choroby węzła zatokowego. Ryzyko implantacji CIED wzrastało wraz z czasem trwania obserwacji (mediana 11 lat) – ryzyko niskie w latach 0-10, umiarkowane w latach 10-20 i wysokie w latach 20-30. Pacjenci, którym wszczepiono CIED przeżyli dłużej po przeszczepie (21 vs. 13 lat, p < 0,01). Pacjenci, którym implantowano stymulator serca z powodu bloku przedsionkowo-komorowego, częściej otrzymali serce od starszego dawcy.

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02881-3/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły