Implantacje CIED w aktywnym COVID-19

doniesienia medialne

Implantacje CIED w aktywnym COVID-19 wiążą się z wyższym odsetkiem powikłań i wyższą śmiertelnością. Zebrano informacje z 53 ośrodków w 13 krajach z czterech kontynentów dot. implantacji CIED u pacjentów z rozpoznaną, aktywną infekcją SARS-CoV-2. Włączono dane 166 chorych. Wskaźnik implantacji CIED u 133 655 osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 wahał się od 0 do 16,2 na 1000 pacjentów (p < 0,001). W większości przypadków urządzenia implantowano z powodu bloku całkowitego/zaawansowanego (67,5%) lub choroby węzła zatokowego (18,7%). Trzydziestodniowy odsetek powikłań po implantacji wyniósł 13,9%, a 180-dniowy wskaźnik śmiertelności ? 9,6%. Na skutek zabiegu zmarła jedna osoba (pacjent po implantacji Micra AV powikłanej krwawieniem z naczynia, krwotokiem zaotrzewnowym i wstrząsem krwotocznym). W ośrodkach europejskich częściej wszczepiano CIED u starszych pacjentów niż w amerykańskich (76,6 vs. 66 lat, p < 0,001); odsetek powikłań wyniósł 16,5% w Europie i 7,7% w Ameryce Północnej (p = 0,2). W Ameryce Północnej częściej implantowano CIED u pacjentów w stanie krytycznym (3,3% vs. 33,3%, p < 0,001), opisano tam również wyższą śmiertelność (5% vs. 26,9%, p = 0,002). Warto wziąć pod uwagę wyżej wymienione obserwacje przed implantacją CIED u pacjentów z COVID-19. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)02311-0/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły