Infekcyjne zapalenie wsierdzia, a ryzyko zgonu po implantacji urządzenia wszczepialnego ? wyniki duńskiego rejestru narodowego.

Na całym świecie w ostatnich latach zanotowano  istotny wzrost implantacji urządzeń wszczepialnych (CEID). To w znaczny sposób zredukowało śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych. Niestety wiąże się to również ze zwiększeniem ilości powikłań,  w tym również tych najgroźniejszych dla życia chorych (CEID-I).

Celem analizy rejestru duńskiego była: ocena ilości powikłań infekcyjnych ich wpływu na śmiertelność oraz określenie czynników po pierwszorazowej implantacji CEID. Do analizy  włączono  43048 pacjentów. Częstość IZW była istotnie wyższa u chorych po implantacji ICD niż po PM ICD [4.3 per 1000 PYs (95%: 3.6?5.1)] vs PMs [2.8 per 1000 PYs (95%: 2.5?3.1)]. 5-letnia śmiertelność z powodu IZW była znacznie wyższa u chorych po implantacji ICD niż po PM, a 5-letnia śmiertelność z powodu IZW była wyższa u chorych po implantacji CRT i dwu- niż jedno- jamowych urządzeń.

Implantacja układów CRT prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko IZW. Rewizja układu i elektrody to najsilniejsze ryzyka IZW po implantacji CEID. Przebyte w przeszłości IZW, dializoterapia i zastawkowa wada serca mają wpływ na zwiększenie ryzyka IZW. Ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia zwiększa się ze złożonością implantowanych urządzeń. Rewizja układu i elektrody ? to jedne z najistotniejszych czynników ryzyka IZW. IZW istotnie zwiększa ryzyko śmiertelności u chorych po implantacji CEID.

Autor: Michał Chudzik

[wonderplugin_slider id=”3″]

 

Źródło/a:

Infective endocarditis and risk of death after cardiac implantable electronic device implantation: a nationwide cohort study 

Cengiz ? Ozcan1  et al. 

Europace (2017) 19, 1007?1014 doi:10.1093/europace/euw404

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły