Inhibitory SGLT2 a arytmie i nagły zgon sercowy ? metaanaliza

doniesienia medialne

Terapia inhibitorami SGLT2 wiąże się z niższym ryzykiem arytmii przedsionkowych i nagłego zgonu sercowego u pacjentów z cukrzycą. Autorzy przeprowadzili metaanalizę randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań porównujących inhibitory SGLT2 z placebo lub aktywnym lekiem u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością serca. Włączono 34 badania z randomizacją (25 kontrolowane placebo i dziewięć kontrolowanych inną substancją), w których znalazło się 63 166 chorych (35 883 leczonych inhibitorem SGLT2 i 27 273 ? z grupy kontrolnej). Średni wiek wyniósł 53-67 lat, 63% stanowili mężczyźni. Pacjentów obserwowano od 24 tygodni do 5,7 roku. Arytmie przedsionkowe występowały z częstością 3,6 na 1000 osobolat, arytmie komorowe ? 1,4 na 1000 osobolat, a nagły zgon sercowy ? 2,5 na 1000 osobolat. Przyjmowanie inhibitorów SGLT2 wiązało się z istotną redukcją ryzyka arytmii przedsionkowych (OR 0,81; 95% CI 0,69-0,95; p = 0,008) i nagłego zgonu sercowego (OR 0,72; 95% CI 0,54-0,97; p = 0,03) w porównaniu z grupą kontrolną.

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)00239-3/abstract

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły