Internetowy kalkulator predykcji odpowiedzi na CRT

W jednym z artykułów opublikowanych w lipcowym numerze Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology sprawdzono czy uczenie maszynowe może pomóc w lepszej predykcji odpowiedzi na CRT niż wytyczne.

Autorzy stworzyli modele do uczenia maszynowego na podstawie pacjentów z CRT z Cleveland Clinic i Johns Hopkins. Odpowiedź na CRT zdefiniowano jako wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory o ?10%. Stworzone modele uczenia maszynowego do predykcji odpowiedzi na CRT zawierały różne kombinacje stosowanych algorytmów i poszczególnych zmiennych klinicznych, które przetestowano na kohorcie wszystkich pacjentów z Johns Hopkins i takiej samej liczbie chorych przypadkowo dobranych z Cleveland Clinic. Wybrano model z największym polem powierzchni pod krzywą. Następnie prawdopodobieństwo odpowiedzi  wykorzystano do przewidywania przeżycia bez złożonego punktu końcowego (zgonu, przeszczepu serca, implantacji LVAD). Porównano te wyniki z danymi z wytycznych.

Włączono 925 chorych. W grupie 470 pacjentów najlepszy okazał się być model uczenia maszynowego zawierający zmienne:

  • morfologię zespołu QRS,
  • czas trwania zespołu QRS,
  • klasę NYHA,
  • frakcję wyrzutową lewej komory,
  • wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory,
  • płeć,
  • kardiomiopatię niedokrwienną,
  • migotanie przedsionków,
  • elektrodę lewokomorową implantowaną epikardialnie.

Następnie algorytm zwalidowano na grupie 455 chorych z Cleveland Clinic. Stwierdzono, że prezentowany model lepiej przewiduje odpowiedź na CRT niż wytyczne (pole pod krzywą 0,7 vs. 0,65, p=0,012) i pozwala na lepszą dyskryminację przeżycia bez złożonego punktu końcowego.

Podsumowując, stworzony 9-elementowy algorytm do predykcji odpowiedzi na CRT może być przydatny w praktyce klinicznej podczas kwalifikacji do resynchronizacji. Prezentowany algorytm jest dostępny pod adresem: http://riskcalc.org:3838/CRTResponseScore. Oprac. na podstawie Feeny AK, Rickard J, Patel D, i wsp. Machine Learning Prediction of Response to Cardiac Resynchronization Therapy Improvement Versus Current Guidelines. Circ Arrhythm Electrophysiol 2019;12:e007316.

[button type=”bd_button btn_large” url=”http://riskcalc.org:3838/CRTResponseScore/” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]PRZEJDŹ DO KALKULATORA[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły