Itrevia ? programowanie

ITREVIA. Programowanie ICD – część 1 – TACHY

Programowanie funkcji TACHY w implantowanych ICD ? pomimo wielu opublikowanych badań ? pozostaje wciąż trudnym problemem klinicznym. Każda firma ma swoje szczególne algorytmy, swoje własne rekomendacje jak najoptymalniej programować ICD ? aby z jednej strony  w pełni wykorzystać możliwości implantowanego urządzenia z drugiej strony ograniczyć ilość nieadekwatnych wyładowań.

Rozumienie tych funkcji i prawidłowe ich wykorzystanie ? to podstawa dla odpowiedniego prowadzenia pacjenta z implantowanym ICD.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami firmy BIOTRONIK ? jak programować funkcje TACHY.

Programowanie ICD – Pierwsza kontrola pacjenta z ICD

Obecnie każda firma wprowadza co roku kilka nowych urządzeń wysokoenergetycznych. Pierwsze sprawdzenie naszego pacjenta po zabiegu implantacji jest kluczowe do potwierdzenia prawidłowo przeprowadzonego zabiegu oraz to określenia parametrów początkowych, które późniejszym okresie będą stanowiły płaszczyznę do porównania. Dlatego tez odpowiednia kontrola chorego po implantacji jest tak bardzo ważna.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami firmy BIOTRONIK ? jak kontrolować pacjenta po implantacji ICD.

Programowanie ICD – Jak programować ICD przed badaniem MRI?

Wprowadzenie implantów i elektrod, z którymi możemy wykonać badanie MRI stanowiło jedno z największych kroków milowych w ostatnich latach w dziedzinie implantowanych urządzeń.

Możliwość wykonania takiego badania nie jest możliwe bez żadnych ograniczeń. Aby bezpiecznie przeprowadzić taką procedurę należy  odpowiedni sposób zaprogramować urządzenie przez badaniem MRI i ponownie je przeprogramować po badaniu MRI.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem funkcji jak programować ICD przed i po badaniu MRI.

Programowanie ICD – Jak programować w czasie zabiegu TAVI?

Współczesne urządzenie wysokoenergetyczne nie tylko ma zabezpieczyć chorego przed nagłym zgonem sercowym, ale również pełni funkcje rejestratora arytmii, a także może być wykorzystywane do wspomagania/ułatwiania innych zabiegów i/lub operacji.

Implantacja ICD to obecnie standardowa procedura w kardiologii i coraz częściej zabiegi takie wykonujemy u chorych po 70, a nawet po 80 roku życia.

Właśnie ta grupa naszych pacjentów relatywnie często może mieć istotną wadę serca pod postacią sten ozy aortalnej. Dla wybranych osób zakwalifikowanych do chirurgicznego leczenia tej wady serca z uwagi na duże ryzyko śródoperacyjne zabiegu kardiochirurgicznego proponuję się mniej inwazyjna metodę leczenia ? jaką jest implantacji zastawki aortalnej metodą TAVI.

Dla przeprowadzenia takiej operacji niezbędna jest szybka stymulacja serca. Jeżeli pacjent już posiada implantowany ICD z tą funkcją unika się wówczas konieczności dodatkowego wprowadzenia elektrody endokawitarnej do serca.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem funkcji jak programować ICD w czasie zabiegu implantacji zastawki metodą TAVI.

ITREVIA. Programowanie ICD – część 2 – BRADY

Programowanie funkcji BRADY w implantowanych ICD ? wydaję się z pozoru jako mało istotna część całości programowania ICD. Musimy jednak pamiętać, że wielu z tych chorych z ICD może mieć również istotną bradykardię wynikającą z zaburzeń automatyzmu i przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Dla odpowiedniej hemodynamiki serca zapewnienie prawidłowego rytmu może mieć kluczowe znaczenie dla procesu leczenia.

Każda firma ma swoje szczególne algorytmy, swoje własne rekomendacje jak najoptymalniej programować ICD ? aby z jednej strony  w pełni wykorzystać możliwości implantowanego urządzenia z drugiej strony ograniczyć ilość niepotrzebnej stymulacji.

Rozumienie tych funkcji i prawidłowe ich wykorzystanie ? to podstawa dla odpowiedniego prowadzenia pacjenta z implantowanym ICD.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami firmy BIOTRONIK ? jak programować funkcje BRADY.

ITREVIA HF-T. Programowanie ICD – co to jest SHIPMENT MODE?

Każda z firm w różny sposób zabezpiecza swoje urządzenia przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych w czasie transportu.

Po implantacji takiego urządzenia mogą się pojawić komunikat, które informują że dany ICD znajduje się w trybie tzw ?transportowym? Co on oznacza? Które funcie są aktywne?, Które wymagają uaktywnienia? Kiedy taki komunikat znika?

Zapraszamy do zapoznania się z opisem funkcji SHIPMENT MODE firmy BIOTRONIK.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły