Jak często występują arytmie we wstrząsie kardiogennym? 

Klinicznie istotne arytmie występują u co drugiej osoby ze wstrząsem kardiogennym a arytmie komorowe zwiększają o ponad 70% śmiertelność wewnątrzszpitalną w tej grupie. W prezentowanym badaniu DOREMI porównywano dobutaminę z milrinonem u 192 chorych we wstrząsie kardiogennym. U blisko połowy chorych wystąpiły arytmie istotne klinicznie/utrwalony częstoskurcz komorowy. Arytmie przedsionkowe były związane z potrzebą mechanicznego wspomagania krążenia/przeszczepem serca (RR 3,64), pobytem na oddziale intensywnej terapii i dłuższą hospitalizacją. Arytmie komorowe z kolei miały związek ze śmiertelnością całkowitą (RR 1,73), leczeniem nerkozastępczym (RR 2,86), potrzebą mechanicznego wspomagania krążenia/przeszczepem serca (RR 4,85). 

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Session/567

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły