Jak często występuje skrzeplina u osób przyjmujących doustne antykoagulanty?

doniesienia medialne

Blisko 3% pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie z powodu migotania/trzepotania przedsionków ma skrzeplinę w lewym przedsionku. Niniejszy przegląd systematyczny przygotowano w oparciu o bazy MEDLINE, EMBASE i CENTRAL. Znaleziono 35 badań obejmujących 14 653 pacjentów, którzy przyjmowali bezpośrednie doustne antykoagulanty lub antagonistów witaminy K min. 3 tygodnie przed echem przezprzełykowym. Skrzeplina w lewym przedsionku występowała z częstością 2,73% (95% CI 1,95% do 3,80%), podobnie często u osób leczonych bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami (2,80%) i antagonistami witaminy K (3,12%; p = 0,674). Okazało się, że pacjenci z formą arytmii inną niż napadowa mieli ponad czterokrotnie częściej skrzeplinę niż osoby z arytmią napadową (4,81%; 95% CI 3,35%-6,86% vs. 1,03%; 95% CI 0,52%-2,03%; p < 0,001). Ponadto u pacjentów, którym echo wykonano przed kardiowersją, skrzeplina była widoczna częściej niż u osób przed ablacją (5,55%; 95% CI 3,15%-1,65% vs. 1,65%; 95% CI 1,07%-2,53%; p < 0,001). Także chorzy z CHA2DS2-VASc ? 3 mieli częściej skrzeplinę w lewym przedsionku niż chorzy z punktacją poniżej 3 (6,31%; 95% CI 3,72%-10,49% vs. 1,06%; 95% CI 0,45%-2,49%; p < 0,001). 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.04.036

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły