Jak leczyć pacjentów z bakteriemią gronkowcową bez ewidentnej infekcji CIED?

doniesienia medialne

Empiryczne usunięcie CIED u pacjentów z bakteriemią o etiologii gronkowcowej bez wyraźnego zajęcia CIED wydaje się wiązać z lepszym rokowaniem. Do badania włączono 360 kolejnych pacjentów z CIED z bakteriemią gronkowcową. Średnia wieku wyniosła 61?17 lat, ponad 2/3 stanowili mężczyźni, a głównym patogenem był gronkowiec złocisty (92%). W chwili przyjęcia 178 pacjentów nie miało dowodów na infekcję CIED. Spośród nich u 132 chorych (74%) znaleziono inne źródło infekcji. Ze 178 pacjentów bez infekcji CIED u 18 (10%) wykonano empiryczne usunięcie CIED w czasie pierwotnej bakteriemii. W grupie osób, u których nie wykonano usunięcia CIED, bakteriemia gronkowcowa nawróciła w 19% przypadków (odsetek nawrotu nie różnił się od pacjentów z lub bez zidentyfikowanego źródła infekcji). Nawrót bakteriemii silnie wiązał się z czasem trwania pierwotnej bakteriemii powyżej jednego dnia (OR 9,99; 95% CI 3,24-30,86). Mimo braku infekcji CIED roczna śmiertelność wyniosła aż 35%, a empiryczne usunięcie układu wiązało się z poprawą rokowania (HR 0,28; 95% CI 0,08-0,95). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31145-0/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły