„Jak poprawić rokowania pacjentów z powikłaniami elektroterapii”, dr hab. n. med. Barbara Małecka, Prof. UJ

„Jak poprawić rokowania pacjentów z powikłaniami elektroterapii”, dr hab. n. med. Barbara Małecka, Prof. UJ