Jak rozpoznać perforację przegrody podczas implantacji stymulatora lewej odnogi?

doniesienia medialne

Spadek unipolarnej impedancji < 450 omów, nagły spadek amplitudy prądu uszkodzenia i zespół QS lub RS w niefiltrowanym unipolarnym elektrogramie wskazują na perforację przegrody podczas implantacji elektrody do stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa. Autorzy retrospektywnie przeanalizowali dane pacjentów poddanych implantacji elektrody do stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa między styczniem 2020 a listopadem 2021 r. ? u 212 z 219 chorych udało się wszczepić elektrodę, a perforację przegrody stwierdzono u 30 osób (14,1%). Średnia impedancja w trakcie perforacji wyniosła ok. 405 omów. Wartość impedancji < 450 omów miała 100% czułość i blisko 97% swoistość w rozpoznawaniu perforacji przegrody. Zaobserwowano również spadek amplitudy prądu uszkodzenia z 15,4?11,6 mV przed perforacją do 0,9?0,6 mV po perforacji. Opisano dwie morfologie zespołów QRS w unipolarnym elektrogramie: zespół QS ? obecny u 67% osób z perforacją i zespół RS/rS widoczny u 33% chorych z perforacją. We wszystkich przypadkach udało się skutecznie wszczepić elektrodę w innym obszarze, a w trwającej blisko 10 miesięcy obserwacji nie stwierdzono dyslokacji elektrod. Zdaniem autorów to perforację przegrody można sprawnie rozpoznać podczas zabiegu implantacji elektrody do stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa i nie wiąże się ona ze złym rokowaniem. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)00033-9/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły