Jak szybko rozpoznać kardiologiczną przyczynę omdleń w SOR?

doniesienia medialne

Skala oparta na 7 kryteriach EKG może pomóc w szybkiej stratyfikacji ryzyka pacjentów z omdleniami. Do tego prospektywnego, wieloośrodkowego badania włączono 2007 chorych powyżej 40 roku życia, którzy zgłosili się na SOR z powodu omdlenia między majem 2010 a lipcem 2017 roku. Po omdleniu w SOR wykonano EKG. Pierwszorzędowym punktem końcowym była sercowa przyczyna omdlenia oceniona centralnie przez 2 niezależnych kardiologów na podstawie dostępnej dokumentacji klinicznej obejmującej m.in. roczny okres obserwacji. W badanej populacji sercowa przyczyna omdleń była obecna u 267 chorych (16%). Autorzy wybrali zmienne w EKG, które miały związek z sercową przyczyną omdlenia: 

  • czynność serca (zmienna ciągła),
  • odstęp QTc (zmienna ciągła),
  • rytm,
  • blok przedsionkowo-komorowy,
  • obniżenia odcinka ST,
  • blok odnogi pęczka Hisa,
  • dodatkowe pobudzenia komorowe/nieutrwalony częstoskurcz komorowy.

Wartość diagnostyczna ww. kryteriów w ocenie kardiologicznej przyczyny omdleń była wysoka (pole pod krzywą 0,80, 95% CI 0,77-0,83). Dzięki tej skali w sumie u 138 pacjentów (8%) szybko wykluczono sercową przyczynę omdlenia, a u 181 (11%) ją potwierdzono. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://heart.bmj.com/content/early/2021/01/26/heartjnl-2020-318430

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły