Jak uzyskać lepszą jakość sygnału w rejestratorze arytmii?

Dłuższy wektor rejestratora arytmii i skośna implantacja urządzenia pozwalają na uzyskanie najlepszych parametrów elektrogramu. Badacze wykonali po 12 zapisów EKG u 150 pacjentów w dwóch odległościach między elektrodami (75 i 45 mm), pod trzema różnymi kątami (pionowo, skośnie i poziomo) w dwóch różnych pozycjach ciała (stojąca, leżąca). Dodatkowo 50 pacjentom implantowano rejestrator arytmii Biotronik Biomonitor III lub Medtronic Reveal LINQ na podstawie wskazań klinicznych. Uzyskano 1800 zapisów od 150 pacjentów. Mediany amplitudy załamków P i R były odpowiednio o 45% i 53% większe w przypadku długości wektora 75 mm niż 45 mm (p < 0,001 w obu przypadkach). Położenie skośne wiązało się z najlepszym wyczuwaniem załamka P i R. Pozycja ciała nie wpływała na wielość załamka P. Załamek P był częściej widoczny w przypadku wektora długości 75 mm niż 45 mm (86% vs. 75%, p < 0001) – korelacja ta nie zależała od BMI pacjenta. Zaobserwowano umiarkowany związek między załamkami P i R z elektrogramów rejestratorów arytmii a tymi z powierzchniowych EKG (ICC 0,74 i 0,80). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02333-0/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły