JAK WYKONYWAĆ DFT

JAK WYKONYWAĆ DFT

Niezależnie od kontrowersji czy i kiedy wykonywać DFT podczas implantacji ICD jest on przeprowadzany przy większości zabiegów. Zapraszamy do unikalnego materiału edukacyjnego – “Jak wykonywać DFT” – krok po kroku – zalecenia 3 firm: BIO, MED, SJM z klinicznym komentarzem ekspertów.
Michał Chudzik

Metodyka przeprowadzenia testu DFT w urządzeniach firmy BIOTRONIK –  ZOBACZ Metodyka przeprowadzenia testu DFT w urządzeniach firmy MEDTRONIC –  ZOBACZ Metodyka przeprowadzenia testu DFT w urządzeniach firmy SJM –  ZOBACZ Metodyka przeprowadzenia testu DFT w urządzeniach firmy BOSTON SCIENTIFIC –  ZOBACZ