Jak zmniejszyć ryzyko tamponady spowodowanej elektrodą podczas TAVI?

Zastosowanie śródzabiegowej stymulacji poprzez elektrodę o pasywnej fiksacji do stałej stymulacji może istotnie zredukować częstość występowania tamponady związanej z elektrodą podczas TAVI. Do tego prospektywnego jednoośrodkowego rejestru włączono wszystkich pacjentów poddanych TAVI w latach 2014-2020, u których stosowano śródzabiegowo czasową stymulację prawej komory. Wyłączono pacjentów z już implantowanym stymulatorem serca i stymulacją lewokomorową. Przyczyny tamponad klasyfikowano jako związane z elektrodą lub nie. Stosowano dwa typy czasowej stymulacji: klasyczną stymulację za pomocą czasowej elektrody w prawej komorze lub czasową stymulację za pomocą elektrody do stałej stymulacji o pasywnej fiksacji. Oceniono 810 pacjentów (średnia wieku ponad 80 lat). W tej grupie 566 osób (69,9%) miało klasyczną czasową stymulację, a 244 (30,1%) czasową stymulację za pomocą elektrody do stałej stymulacji o pasywnej fiksacji. Wystąpiło 18 (2,2%) tamponad, a 2/3 (67%) z nich miało związek z elektrodą. Wszystkie przypadki tamponady wystąpiły u osób z klasyczną czasową stymulacją, żadnego nie stwierdzono w grupie z czasową stymulację za pomocą elektrody do stałej stymulacji o pasywnej fiksacji (12, 2,1% vs. 0, 0%; p = 0,022). Zastosowanie pasywnych elektrod o miękkiej końcówce może istotnie zmniejszyć częstość tamponad związanych z elektrodą podczas TAVI.

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(23)00047-5/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły