Jaką terapię można zaproponować w przypadku wolnego częstoskurczu komorowego poniżej progu detekcji zaprogramowanego w urządzeniu BIOTRONIK Lumax 540 HF-T?

Autor: dr Jakub Kosma Rokicki

Jaką terapię można zaproponować w przypadku wolnego częstoskurczu komorowego poniżej progu detekcji zaprogramowanego w urządzeniu BIOTRONIK Lumax 540 HF-T?

Częstoskurcz komorowy, w tym także wolny (tj. < 200 bpm) może być przyczyną dekompensacji krążeniowej, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca. Na ogół możliwe jest przerwanie tego niekorzystnego hemodynamicznie rytmu z wykorzystaniem kardiowersji zewnętrznej w krótkotrwałym dożylnym znieczuleniu ogólnym (TIVA). W przypadku chorego z wszczepionym urządzeniem do terapii szybkiego rytmu serca ? ICD lub CRT-D ? istnieje także możliwość przerwania częstoskurczu niewykrywanego przez automatyczny algorytm z pomocą ręcznie dostarczonej szybkiej stymulacji antytachyarytmicznej (ang. ATP ? antitachycardia pacing). W przypadku programatora urządzenia Lumax 540 HF-T (na powyższej rycinie) w zakładce DFT istnieje możliwość dostarczenia terapii antytachyarytmicznej w trybie ręcznym (?manual ATP?). Standardowo można wybrać między opcją Burst (mniej agresywna ze stałym interwałem impulsów) i Ramp (bardziej agresywna ze stopniowo skracającym się interwałem impulsów). W powyższym przypadku można zauważyć efektywną terapię ATP Ramp z powrotem skutecznej stymulacji resynchronizującej.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły