Jakie arytmie wykrywa Apple Watch?

doniesienia medialne

U pacjentów z powiadomieniem w Apple Watch o nieregularnym tętnie i bez wykrytego migotania przedsionków w mobilnym urządzeniu EKG u 40% wykryto arytmie przedsionkowe i komorowe, głównie dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe. W badaniu Apple Heart Study oceniono, czy algorytm wykrywający nieregularny puls może pomóc rozpoznać migotanie przedsionków. W tej analizie oceniono arytmie u osób, które otrzymały ambulatoryjnie mobilne urządzenie EKG po wykryciu nieregularnego tętna. Z analizy wykluczono pacjentów z rozpoznanym w mobilnym urządzeniu EKG migotaniem przedsionków. Spośród 419 297 uczestników badania 450 miało wykonane mobilne EKG. U 66% z nich (n = 297) nie wykryto migotania przedsionków w tym badaniu. U 119 pacjentów (40,1%) wykryto w EKG arytmie: liczną ekstrasystolię nadkomorową (ładunek 1-5% ? 15,8%, 5-15% ? 8,8%), częstoskurcz przedsionkowy (? 30 pobudzeń, 2,7%), nieutrwalone częstoskurcze komorowe (4-7 pobudzeń ? 6,4%, ? 8 pobudzeń ? 3,7%). Spośród 249 pacjentów bez rozpoznanego migotania przedsionków w mobilnym EKG 76 (30,5%) zgłosiło późniejsze rozpoznanie migotania przedsionków. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.121.010063

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły