Jakie jest najmniejsze napięcie zapewniające skuteczną stymulację lewej komory?

autor: dr n. med. Andrzej Cacko

Zapis przedstawia badanie progu stymulacji lewej komory w konfiguracji LV tip ? RV ring. Jakie jest najmniejsze napięcie zapewniające skuteczną stymulację lewej komory?

zagadka-graf

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź: B. 4,5 V

Uzasadnienie:

W trakcie testu progu stymulacji ocenia się najmniejszą energię inicjującą pobudzenie. Próg stymulacji to energia, która musi być skuteczna przez cały czas badania, tj. wystarczy jedno nieskuteczne pobudzenie, żeby energię stymulacji zakwalifikować jako podprogową.

W praktyce, energię impulsu stymulacji opisuje się dwoma parametrami: napięciem (w woltach) i czasem trwania impulsu (w milisekundach). Energia zmienia się z kwadratem zmiany napięcia (dwukrotne zwiększenie napięcia skutkuje czterokrotnym zwiększeniem energii) i liniowo z czasem trwania impulsu (dwukrotne wydłużenie czasu trwania impulsu dwukrotnie zwiększa energię).

W zapisie obserwujemy kolejne impulsy stymulacji LV (oznaczone jako LVp na pasku markerów) ze zmiennym napięciem stymulacji. W linii pod paskiem markerów obserwujemy zapis EKG z powierzchni ciała pacjenta (odprowadzenie I, kończynowe). Dwa najniższe paski przedstawiają sygnał rejestrowany z komór serca.

Bezpośrednio po każdym markerze stymulacji (LVp) odnajdujemy zespół QRS i sygnał wewnątrzsercowy w kanale elektrody prawokomorowej. W kanale elektrody lewokomorowej obserwujemy sygnał, o dwóch różnych morfologiach: w pobudzeniu 2. pod markerem LVp rozpoczyna się pobudzenie; w pobudzeniu 1. dokładnie pod markerem LVp, obserwujemy pierwszy sygnał (impuls stymulacji), następnie, po około 200 ms kolejny sygnał (pobudzenie lewej komory). Morfologia sygnału jak w pobudzeniu 1. powtarza się w pobudzeniu 9. i 11. W tych pobudzeniach stosowano napięcia 4,0 i 4,3 V. Należy zauważyć, że w tych pobudzeniach inna jest również morfologia zespołu QRS w EKG ? jest znacznie szerszy.

Powyższy zapis należy interpretować jako stymulację anodalną prawej komory z okresowo nieskuteczną stymulacją lewej komory. Takie zjawisko obserwuje się u chorych z układami resynchronizującymi, gdy elektroda LV zaprogramowana jest w konfiguracji LV tip/ring ? RV tip/ring, a próg stymulacji anodalnej prawej komory jest mniejszy niż próg stymulacji lewej komory. W analizowanym przykładzie, przy podprogowych wartościach energii stymulacji lewa komora jest pobudzana w wyniku przewodzenia pobudzenia z prawej komory. Napięcie progu stymulacji lewej komory (przy niezmiennym czasie trwania impulsu) wynosiło 4,5 V.

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź: B. 4,5 V

Uzasadnienie:

W trakcie testu progu stymulacji ocenia się najmniejszą energię inicjującą pobudzenie. Próg stymulacji to energia, która musi być skuteczna przez cały czas badania, tj. wystarczy jedno nieskuteczne pobudzenie, żeby energię stymulacji zakwalifikować jako podprogową.

W praktyce, energię impulsu stymulacji opisuje się dwoma parametrami: napięciem (w woltach) i czasem trwania impulsu (w milisekundach). Energia zmienia się z kwadratem zmiany napięcia (dwukrotne zwiększenie napięcia skutkuje czterokrotnym zwiększeniem energii) i liniowo z czasem trwania impulsu (dwukrotne wydłużenie czasu trwania impulsu dwukrotnie zwiększa energię).

W zapisie obserwujemy kolejne impulsy stymulacji LV (oznaczone jako LVp na pasku markerów) ze zmiennym napięciem stymulacji. W linii pod paskiem markerów obserwujemy zapis EKG z powierzchni ciała pacjenta (odprowadzenie I, kończynowe). Dwa najniższe paski przedstawiają sygnał rejestrowany z komór serca.

Bezpośrednio po każdym markerze stymulacji (LVp) odnajdujemy zespół QRS i sygnał wewnątrzsercowy w kanale elektrody prawokomorowej. W kanale elektrody lewokomorowej obserwujemy sygnał, o dwóch różnych morfologiach: w pobudzeniu 2. pod markerem LVp rozpoczyna się pobudzenie; w pobudzeniu 1. dokładnie pod markerem LVp, obserwujemy pierwszy sygnał (impuls stymulacji), następnie, po około 200 ms kolejny sygnał (pobudzenie lewej komory). Morfologia sygnału jak w pobudzeniu 1. powtarza się w pobudzeniu 9. i 11. W tych pobudzeniach stosowano napięcia 4,0 i 4,3 V. Należy zauważyć, że w tych pobudzeniach inna jest również morfologia zespołu QRS w EKG ? jest znacznie szerszy.

Powyższy zapis należy interpretować jako stymulację anodalną prawej komory z okresowo nieskuteczną stymulacją lewej komory. Takie zjawisko obserwuje się u chorych z układami resynchronizującymi, gdy elektroda LV zaprogramowana jest w konfiguracji LV tip/ring ? RV tip/ring, a próg stymulacji anodalnej prawej komory jest mniejszy niż próg stymulacji lewej komory. W analizowanym przykładzie, przy podprogowych wartościach energii stymulacji lewa komora jest pobudzana w wyniku przewodzenia pobudzenia z prawej komory. Napięcie progu stymulacji lewej komory (przy niezmiennym czasie trwania impulsu) wynosiło 4,5 V.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły