Jakość życia telemonitorowanych pacjentów z kardiowerterem- defibrylatorem

Autor: dr Cezary Maciejewski 

Implantacja kardiowertera- defibrylatora według wielu doniesień naukowych przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów. Celem pracy przedstawionej przez Trunova S i wsp. w trakcie kongresu EHRA 2019 było porównanie jakości życia pacjentów z kardiowerterem- defibrylatorem z możliwością telemonitoringu oraz pozostających pod standardową opieką. Badanie objęło 136 pacjentów (71 z telemonitorowaniem, 65- standardowa opieka). Wszyscy uczestnicy badania wypełnili kwestionariusz SF-36 służący do samooceny jakości życia.

Wyniki:

Pacjenci w obu grupach nie różnili się w zakresie charakterystyki klinicznej i demograficznej, różniły się okresy obserwacji w obu grupach. 

Pacjenci monitorowani telemedycznie mieli istotnie lepszą, w porównaniu do pacjentów będących pod standardową opieką, samoocenę w zakresie: zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywności, funkcjonowania społecznego i ogólnego poczucia zdrowia.

Wnioski:

Telemonitorowanie pacjentów po wszczepieniu kardiowertertera- defibrylatora może przyczyniać się do poprawy jakości ich życia w porównaniu do pacjentów pozostających pod standardową opieką.

Źródło:

EHRA 2019 Influence of telemonitoring on the quality of life of patients with implantable cardioverter defibrillators

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły