Joga skuteczna w omdleniach wazowagalnych

Joga skuteczna w omdleniach wazowagalnych

W randomizowanym badaniu wykazano skuteczność jogi w prewencji nawrotowych omdleń wazowagalnych. Autorzy włączyli do badania pacjentów z co najmniej 4 epizodami omdleń wazowagalnych w ciągu roku, dodatnim testem pochyleniowym. Zrandomizowano ich do grupy leczonej zgodnie z aktualnymi wytycznymi (grupa 1) i grupy jogi, w której badani uczestniczyli w zajęciach jogi z certyfikowanym instruktorem przez 60 minut min. 5x w tygodniu przez 12 miesięcy (grupa 2). Pierwszorzędowym punktem końcowym były nawroty omdleń wazowagalnych i jakość życia. Między czerwcem 2015 a lutym 2017 roku włączono 97 wysoce objawowych pacjentów: 47 znalazło się w grupie 1 i 50 w grupie 2. Średni wiek wyniósł 33,1±16,6 lat; w badanej grupie było 40 mężczyzn i 57 kobiet, objawy występowały średnio 17,1±20,7 miesięcy; pacjenci mieli średnio 6,4±6,1 omdleń. W trakcie obserwacji trwającej 14,3±2,1 miesiąca w grupie jogi istotnie spadła liczba omdleń w porównaniu z grupą kontrolną po 3 (0,8±0,9 vs. 1,8±1,4, p<0,001), 6 (1,0±1,2 vs. 3,4±3,0, p<0,001) i 12 miesiącach (1,1±0,8 vs. 3,8±3,2, p<0,001). Podobne korzyści odnotowano w kwestionariuszu oceniającym jakość życia osób z omdleniami na korzyść grupy jogi po 3 (31,4±7,2 vs. 64,1±11,5, p<0,001), 6 (26,4±6,3 vs. 61,4±10,7, p<0,001), and 12 miesiącach (22,2±4,7 vs. 68,3±11,4, p<0,001).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab054/6219608