Kamizelka defibrylująca po zawale serca w praktyce klinicznej

ehra 2022

Jedynie 3,8% pacjentów z frakcją wyrzutową ? 35% po zawale serca ma adekwatne wyładowania kamizelki defibrylującej. Badacze przeprowadzili retrospektywną analizę pacjentów z kamizelkami defibrylującymi stosowanymi w latach 2010-2021 w Austrii. Wybrano grupę osób, która spełniałaby kryteria włączenia do badania VEST, tj. 105 z 896 chorych biorących udział w narodowym rejestrze kamizelek defibrylujących (12%). W tej populacji kamizelka była stosowana średnio przez 69 dni (zakres 1-277), a mediana czasu noszenia wyniosła 23,5 godziny na dobę. W sumie cztery ze 105 osób (3,8%) miało adekwatne wyładowania ? dziewięć epizodów. Nie stwierdzono nieadekwatnych wyładowań. Ponad 40% uczestników miało wszczepiony ICD po okresie noszenia kamizelki, cztery osoby zmarły (3,8%). Porównano tę populację z uczestnikami badania VEST i nie stwierdzono różnic ani w zgonach z przyczyn arytmicznych (1,9% vs. 1,6%), ani w śmiertelności całkowitej (3,8% vs. 3,1%).

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3940-moderated-eposters-variety-of-news-on-device-therapy

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły