Kamizelka defibrylująca pozwala uniknąć niepotrzebnych implantacji ICD

Dotychczasowe badania pokazały, że kamizelka defibrylująca jest skuteczną metodą tymczasowej prewencji nagłego zgonu sercowego u pacjentów z krótkotrwałym lub nieokreślonym ryzykiem arytmii komorowych. W rejestrze PROLONG oceniono przyczyny stosowania kamizelki defibrylującej dłuższego niż 3 miesiące u pacjentów ze świeżo rozpoznaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
Wstępne wyniki tego rejestru przedstawiono na Kongresie ESC w Rzymie. Kamizelkę stosowało 265 chorych w ośrodku w Hanowerze w terminie czerwiec 2012 i luty 2016. Wybrano chorych, którzy nosili kamizelkę powyżej 90 dni z powodu świeżo rozpoznanej niewydolności serca z ciężko upośledzoną funkcją lewej komory.

Przez ponad 90 dni 88 pacjentów nosiło kamizelkę defibrylującą (mediana 120 dni; zakres 91-548 dni). Średni wiek badanej populacji to 54 lata. Wskazania do kamizelki defibrylującej objęły: kardiomiopatię nie-niedokrwienną (48%), kardiomiopatię niedokrwienną (35%), kardiomiopatię popołogową (9%), zapalenie mięśnia sercowego (6%), inne (2%). Średni czas obserwacji wyniósł 12?10 miesięcy. Średnia frakcja wyrzutowa wyniosła 26% wyjściowo, 31% po 90 dniach i 36% podczas ostatniej przeprowadzonej kontroli.

Po 90 dniach u 23 (26%) pacjentów stwierdzono wzrost frakcji wyrzutowej powyżej 35%, a 65 (74%) osób spełniało kryteria implantacji ICD w prewencji pierwotnej. Po przedłużonym okresie noszenia kamizelki defibrylującej i dalszej optymalizacji leczenia farmakologicznego u kolejnych 20 pacjentów stwierdzono poprawę frakcji wyrzutowej do wartości powyżej 35%. Podczas ostatniej kontroli 39 (44%) chorym implantowano ICD. Dwóch pacjentów odmówiło implantacji urządzenia mimo bezwzględnych wskazań. Mediana czasu noszenia kamizelki defibrylującej do implantacji ICD wyniosła 126 dni. Dwóch pacjentów doznało 3 adekwatnych wyładowań z kamizelki. Jeden wystąpił po 122 dniach.

Podsumowując, dzięki przedłużonemu ponad 3 miesiące okresowi noszenia kamizelki defibrylującej i optymalizacji farmakoterapii niewydolności serca udało się uniknąć implantacji ICD u 1/3 pacjentów (20 z 65). Zdaniem autorów przedłużony do 6 miesięcy czas optymalizacji leczenia niewydolności serca zabezpieczony kamizelką defibrylującą pozwala uniknąć niepotrzebnych implantacji ICD w prewencji pierwotnej.

Duncker D. i wsp. Avoidance of primary preventice ICD implantation by intensified optimized heart failure therapy protected by the wearable cardioverter/defibrillator ? the PROLONG registry. European Heart Journal 2016; 37 (Abstract Supplement), 103. Abstract P695.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły