Kardiologiczne przyczyny omdleń a rokowanie

Pacjenci z właściwie leczonymi omdleniami z powodu bradyarytmii cechują się rokowaniem podobnym do pacjentów z łagodnymi omdleniami wazowagalnymi czy ortostatycznymi. Autorzy prezentowanego wieloośrodkowego badania włączali pacjentów zgłaszających się na izbę przyjęć z powodu omdlenia. Oceniano przyczyny patologii (sercowe [bradyarytmie, tachyarytmię, choroby strukturalne i inne] vs. niesercowe). Następnie oceniono śmiertelność całkowitą w ciągu dwóch lat. Włączono 2025 chorych, wśród których omdlenia o etiologii kardiologicznej rozpoznano u 318 osób (15,7%). Śmiertelność w tej grupie wyniosła 103 na 1000 osobolat. Najczęstszą przyczyną omdleń kardiologicznych były bradyarytmie (45,9%), następnie tachyarytmie (23,6%), rzadziej choroby strukturalne serca (20,1%) i inne (8,2%). Długoterminowe rokowanie istotnie różniło się w obrębie przyczyn omdleń kardiologicznych. Poniżej przedstawiono wskaźnik ryzyka zgonu dla poszczególnych podgrup w porównaniu do pacjentów z omdleniami wazowagalnymi: 

  • bradyarytmie ? HR 1,3 (95% CI, 0,7-2,5),
  • tachyarytmie ? HR 4,6 (95% CI 2,3-9,1),
  • choroby strukturalne serca ? HR 3,1 (95% CI 1,5-6,4),
  • inne ? HR 5,9 (95% CI 2,3-15,2)

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=87521

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły