Kardioneuroablacja: dane z rejestru USA

Dane z rejestru 76 kardioneuroablacji prowadzonego w 13 amerykańskich ośrodkach wskazują na niski odsetek powikłań i wysoką skuteczność tego zabiegu u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi, bradykardią zatokową i blokiem przedsionkowo-komorowym. W badanej grupie znalazło się ponad 50% kobiet, a średnia wieku wyniosła prawie 50 lat. W ponad 60% przypadków kardioneuroablację wykonano przy okazji ablacji arytmii (86% AF/AFl, 7% VT lub VEBs, 7% SVT). Zwoje anatomiczne zlokalizowano podczas szybkiej stymulacji i map pofragmentowanych potencjałów. W ponad 50% zabiegów obserwowano spadek HR o >5/min, a 70% wystąpiło również przyspieszenie HR o >5/min. Po ablacji interwał RR zmniejszył się średnio z 1047 do 775 ms (p<0,001). Powikłania wystąpiły po 3,9% zabiegów: 1 tamponada i 2 rytmy węzłowe. Łącznie 5 chorych wymagało wykonania kolejnej kardioneuroablacji, a 82% nie miało omdleń po pierwszym zabiegu. 

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Presentation/8848

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły