Kiedy implantować ICD w sarkoidozie? Metaanaliza

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Pacjenci z sarkoidozą nie stanowią dużego odsetka osób, które mają implantowany ICD. W wytycznych znajdziemy zalecenie klasy IIb dot. implantacji ICD u chorych z sarkoidozą serca i frakcją wyrzutową lewej komory 36-49% mimo optymalnego leczenia. Badacze z Adelaide w Australii przeprowadzili przegląd systematyczny i metaanalizę poświęconą występowaniu adekwatnych terapii i nagłego zgonu sercowego tej populacji pacjentów. 

Przeszukano bazy PubMed, EMBASE i Scopus 21.09.2018 r., wpisując następujące zwroty: ?cardiac sarcoidosis*? AND ?implantable cardioverter defibrillator? AND ?sudden cardiac death?. Spośród 759 artykułów kryteria włączenia spełniło ostatecznie 12. 

W 12 ww. badaniach znalazło się 612 chorych z sarkoidozą serca. W sumie 534 z nich miało implantowany ICD w prewencji pierwotnej lub wtórnej. Roczne występowanie adekwatnych terapii ICD i nagłego zgonu sercowego wyniosło w sumie 6,3% (95% CI 3,5-9,1%) pacjentów w prewencji pierwotnej, 11,6% u pacjentów w prewencji wtórnej (95% CI 7,8-15,3%) i 8,7% w obu kohortach (95% CI 6,0-11,5%). 

Podsumowując, arytmie komorowe i nagły zgon sercowy występują często u pacjentów z sarkoidozą serca. Zdaniem autorów te dane uzasadniają implantację ICD u osób z sarkoidozą z łagodnie do umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową. 

Oprac. na podstawie: Abstract P989: Incidence of appropriate implantable cardioverter defibrillator therapy and sudden cardiac death in cardiac sarcoidosis  a systematic review and metaanalysis. Authors: K. Franke1, H. Marshall2, P. Kennewell2, H.D. Pham2, T .Rattanakosit1, N. Aboustate1, P. Tully1, R. Mahajan3, 1University of Adelaide, and South Australian Health and Medical Research Institute Adelaide  Australia, 2University of Adelaide  Adelaide  Australia, 3University of Adelaide, South Australian Health and Medical Research Institute and Lyell McEwin Hospital  Adelaide  Australia.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły