Kiedy najczęściej występują arytmie komorowe?

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Celem prezentowanej pracy była ocena występowania arytmii komorowej w zależności od pory roku, miesiąca, dni tygodni i godziny u pacjentów z ICD. 

Przeanalizowano dane z sześciu dużych badań prospektywnych: PainFree Rx II, EMPIRIC, WAVE, EnTrust, MVP i OMNI. Oceniono częstość występowania wszystkich arytmii komorowych o cyklu ? 500 ms. Włączono pacjentów z implantowanym ICD w prewencji pierwotnej, u których co najmniej raz zinterrogowano urządzenie. 

W grupie 3969 pacjentów uzyskano obserwację 7126,8 lat z implantowanym urządzaniem. Mediana obserwacji wyniosła 1,8?1,4 roku na pacjenta. Arytmie komorowe występowały częściej wiosną niż latem (0,86% vs. 0,70%, p = 0,009), ale podobnie często jak jesienią (0,74%, p = 0,069) czy zimą (0,84%, P = 0,732). Zauważono, że prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednej arytmii komorowej w trakcie jednej godziny między 8 a 10 rano w ciągu 365 dni roku (0,10% do 0,12%) było wyższe (o około 35 do 63%) od okresu referencyjnego (od północy do 1 rano ? 0,07%). Nie stwierdzono istotnych zmienności w występowaniu arytmii komorowych w obrębie dni tygodnia ani poszczególnych miesięcy roku. 

Podsumowując, arytmie komorowe występują istotnie częściej na wiosnę, a także między 8 a 10 rano. Zdaniem autorów kolejne badania powinny pomóc wyjaśnić obserwowane zależności, które mogą mieć związek z różnicami temperatur czy wydzielaniem katecholamin. 

Oprac. na podstawie: Maan A., Sherfesee L., Lexcen D. et al.: Diurnal, Seasonal, and Monthly Variations in Ventricular Arrhythmias in Patients With Implantable Cardioverter-Defibrillators. JACC EP 2019; doi:10.1016/j.jacep.2019.05.014.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły