Kiedy nie warto implantować CRT-D?

Nowa skala pozwala zidentyfikować pacjentów po implantacji CRT-D, którzy umrą w ciągu roku od zabiegu. Autorzy z Francji przeanalizowali bazę administracyjną 28 503 pacjentów po implantacji CRT-D (średnia wieku 67,6?10,2 roku) we Francji w latach 2010-2019. Stworzono skalę obejmującą następujące dane: 

 • wywiad obrzęku płuc +3 punkty,
 • wywiad zastoju w krążeniu płucnym + 2 punkty, 
 • niedomykalność mitralna +2 punkty,
 • niedokrwistość + 2 punkty, 
 • wiek powyżej 74 roku życia + 2 punkty,
 • niedożywienie + 2 punkty,
 • migotanie przedsionków + 2 punkty, 
 • LBBB ? 1 punkt, 
 • choroba tarczycy + 2 punkty,
 • choroba płuc + 2 punkty,
 • choroba nerek + 2 punkty,
 • cukrzyca + 2 punkty,
 • dyslipidemia ? 1 punkt,
 • obturacyjny bezdech senny ? 1 punkt. 

Wykazano, że w grupie, która uzyskała co najmniej 13 punktów ww. skali zmarło 20% pacjentów w ciągu roku. Zdaniem autorów, prezentowana skala lepiej przewiduje zgony pacjentów niż pozostałe dostępne w literaturze i możę być stosowana jako narzędzie pomocne w podjęciu decyzji o implantacji CRT-P vs. CRT-D. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98652&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły