Kiedy rozpoznajemy ostre powikłania po implantacji CIED?

doniesienia medialne

Większość powikłań po implantacji CIED występuje w ciągu 6 godzin (63%) lub po 24 godzinach od zabiegu (27%). Autorzy przeanalizowali 2421 kolejnych implantacji CIED między 2015 a 2020 r. w jednym z nowojorskich ośrodków. Stwierdzono 48 ostrych powikłań (1,98% wszystkich pacjentów). Płyn w worku osierdziowym stwierdzono u 13 (0,53%) chorych. Odma lub krwawienie do opłucnej zostały zaobserwowane u 19 (0,78%) pacjentów, dyslokacja elektrody u 11 (0,45%), a krwiak wymagający interwencji chirurgicznej u pięciu (0,2%). Spośród 48 powikłań, 43 (90%) rozpoznano do 6 godzin lub po 24 godzinach od zabiegu. Tyko trzy z pięciu powikłań wykrytych między 6 a 24 godziną wymagały interwencji przedłużającej hospitalizację (0,12% wszystkich przypadków). Żadna z dyslokacji elektrody nie została wykryta między 6 a 24 godziną od zabiegu. Biorąc pod uwagę wyniki badania i praktykę w ośrodku, autorzy sugerują, że w przypadku braku świeżych powikłań po 6 godzinach monitorowania po zabiegu pacjent może zostać wypisany. Zaproponowano następujący schemat obserwacji po zabiegu: 

  • 4 godziny leżenia w łóżku,
  • RTG klatki piersiowej po 6 godzinach,
  • rutynowa ocena parametrów życiowych i telemetria,
  • ocena stanu psychicznego,
  • kontrola CIED po 6 godzinach,
  • ocena loży po 6 godzinach,- badanie echokardiograficzne w celu oceny płynu w worku osierdziowym. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)02111-1/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły