Kiosk

1. Nową rodzinę urządzeń firmy Biotronik charakteryzuje wydłużona żywotność. O ile procent wydłużona jest żywotność urządzenia CRT-D (Rivacor) w stosunku do poprzedniej generacji urządzeń?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) 40%

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) 40%

2. Poniżej przedstawiono zapis z kontroli urządzenia Intica 5 HF-T. Proszę wybrać poprawną odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) B i D

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) B i D

3. Przyczyną nieskutecznej stymulacji biventrikularnej na załączonym zapisie IEGM z urządzenia Itrevia 5 HF-T (Biotronik) jest:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) wyczuwalny w kanale LV Far-field przedsionka

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) wyczuwalny w kanale LV Far-field przedsionka

1. Nowa rodzina urządzeń (Rivacor) daje większe możliwości programowania stymulacji LV poprzez zaoferowanie większej liczby wektorów. Ile wektorów stymulacji LV jest do wyboru w urządzeniu Rivacor CRT-D QP?

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) 20

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) 20

2. Przedstawiony zapis IEGM chorego z układem CRT-D przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) akcelerację częstoskurczu komorowego

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) akcelerację częstoskurczu komorowego

3. Poniższy zapis, uzyskany podczas rutynowej kontroli ICD-DR, przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) częstoskurcz komorowy

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) częstoskurcz komorowy

1. Cewniki wykorzystywane do stałej stymulacji układu przewodzącego serca firmy Biotronik (SELECTRA 3D) występują w:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) trzech długościach (32 cm, 39 cm, 42 cm) i trzech krzywiznach (40 cm, 55 cm, 65 cm)

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) trzech długościach (32 cm, 39 cm, 42 cm) i trzech krzywiznach (40 cm, 55 cm, 65 cm)

2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej wynikająca z obecności elektrody endokardialnej ma miejsce najczęściej przy jej lokalizacji między płatkami zastawki:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) przegrodowym a tylnym

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) przegrodowym a tylnym

3. Poniższy zapis z monitorowania pacjenta w oddziale przedstawia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) napad drgawek toniczno-klonicznych

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) napad drgawek toniczno-klonicznych

Dodaj komentarz