Klasa zaleceń dot. implantacji CRT a odpowiedź na terapię

Czy klasy zaleceń dot. implantacji urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT) mają związek z odpowiedzią na CRT? Takie pytanie postawili sobie badacze z ośrodków w Madrycie i Salamance. Wyniki pracy przedstawiono na Kongresie ESC w Barcelonie.

Autorzy retrospektywnie przeanalizowali dane pacjentów, którym implantowano po raz pierwszy CRT w trzech hiszpańskich ośrodkach w latach 2007-2014. Chorych obserwowano przez rok. Pacjentów podzielono na trzy grupy wg wskazań do implantacji urządzenia zgodnie z wytycznymi ESC 2016: klasę I, II i grupę, której implantowano CRT poza wskazaniami. Następnie oceniono odsetek osób, które odpowiedziały na terapię (przeżyły co najmniej pół roku i miały ?15-procentową redukcję objętości końcowo-rozkurczowej lewej komory.

Spośród 234 chorych, 57,3% miało I klasę zaleceń dot. implantacji CRT, 17,1% – II klasę, a 25,6% wszczepiono CRT poza wskazaniami. Pacjenci z I klasą zaleceń odpowiadali na CRT częściej niż osoby z grupy ze wskazaniami klasy II czy z grupy poza wskazaniami (odpowiednio: 59,7%, 35%, 55%, p=0,02).

Podkreślono, że klasa I wskazań do implantacji CRT nie powinna budzić wątpliwości. Warto jednak zaznaczyć, że istotny odsetek pacjentów bez formalnych wskazań do implantacji CRT odniósł korzyść z tej terapii. Może to wskazywać na możliwości rozszerzenia zaleceń do wszczepiania CRT w przyszłości.

Oprac. na podstawie: Abstract: P5492 Is ESC guidelines class of recommendation associated with differences in cardiac resynchronization therapy response rates? G. Loughlin1, E. Gonzalez­Torrecilla1, R. Peinado2, C. Alvarez2, J. Hernandez Hernandez 3, L. Bravo Calero 3, P. Avila1, T. Datino1, F. Atienza1, A. Arenal1, F. Fernandez­Aviles1, 1University Hospital Gregorio Maranon. Cardiology ­ Madrid ­ Spain, 2University Hospital La Paz ­ Madrid ­ Spain, 3Hospital Clínico Universitario ­ Salamanca ­ Spain. European Heart Journal ( 2017 ) 38 ( Supplement ), 1172

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły