Kliniczne rezultaty zastosowania jedno- i dwu- koilowych elektrod w duńskiej kohorcie ICD

Kliniczne rezultaty zastosowania jedno- i dwu- koilowych elektrod w duńskiej kohorcie ICD

Kwestia wyboru najlepszej elektrody u pacjentów z rutynowym ICD nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Tradycyjnie, większość lekarzy preferuje elektrody dwukoilowe, ale wykorzystanie elektrod jednokoilowych wciąż wzrasta. Celem badań było porównanie wyników klinicznych u pacjentów z jedno- i dwu- koilowymi elektrodami. W badaniu wzięło udział 4769 pacjentów, z duńskiego rejestru PM i ICD z pierwszorazowymi implantami ICD od 2007 do 2011 roku. 38,9% pacjentów miało elektrody jednokoilowe, 61,1% elektrody dwukoilowe. Te pierwsze, związane były z niższą śmiertelnością całkowitą. Elektrody dwukoilowe zostały wykorzystane u pacjentów z nieco wyższą preimplantacyjną zachorowalnością, co mogło być czynnikiem zakłócającym i wyjaśnia zaobserwowany związek między rodzajem elektrody i śmiertelnością. Skuteczność terapii Shock jest wysoka dla nowoczesnych systemów ICD. Wybór pomiędzy elektrodami jedno
i dwukoilowymi nie powinien mieć istotnego klinicznie wpływu na rokowanie przy rutynowej implantacji ICD.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(15)01441-1/abstract

POBIERZ – Kliniczne rezultaty zastosowania jedno- i dwu- koilowych elektrod w duńskiej kohorcie ICD.