Kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca odnoszą podobne korzyści z ICD

Kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca odnoszą podobne korzyści z ICD

Analiza US Get i rejestru wytycznych dla niewydolności serca (GWTG-HF) wykazała, że kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory odnoszą podobne korzyści z ICD. Mimo obecnych wytycznych zalecających dodanie tych urządzeń do standardowych metod leczenia niewydolności serca zarówno u kobiet jak i mężczyzn, kobiety z niewydolnością serca z mniejszym prawdopodobieństwem otrzymują defibrylatory. Te nowe dane wzmocniły istniejące, neutralne płciowo wytyczne. W metaanalizie porównano przeżycie u 430 kobiet z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, które otrzymały zapobiegawczo ICD i 430 dopasowanych kobiet o bardzo podobnej charakterystyce bez ICD. Następnie porównano kobiety z podobną analizą przeprowadzoną wśród 859 mężczyzn, którzy otrzymali ICD i 859 bez urządzenia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, z ICD wszczepionym w prewencji pierwotnej w trakcie lub po hospitalizacji z powodu niewydolności serca mają istotnie dłuższe przeżycie niż osoby, które nie otrzymały ICD. Nie było żadnych istotnych zależności opartych na płci przy odnoszeniu korzyści przeżycia związanych z ICD. Choć analizy wykazały korzystny wpływ ICD w prewencji pierwotnej w odniesieniu do śmiertelności kobiet, korzyści te należy zmierzyć razem z potencjalnymi zagrożeniami. Jest to szczególnie ważne dla kobiet z powodu powikłań związanych z implantacją ICD w prewencji pierwotnej, które są większe niż u mężczyzn. Przyszłe badania są potrzebne do zidentyfikowania sposobów na zmniejszenie powikłań w celu maksymalizacji korzyści z prewencji pierwotnej ICD u kobiet.

Autor: Michał Chudzik
Źródło/a: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/women-and-men-with-heart-failure-benefit-similarly-from-implantable-cardioverter-defibrillators-

POBIERZ – Kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca odnoszą podobne korzyści z ICD