Kogo można wypisać tego samego dnia po usuwaniu elektrod?

Badacze z USA opracowali kryteria bezpiecznego, ich zdaniem, wypisu pacjenta po usuwaniu elektrod w dniu zabiegu: 

  • koniec zabiegu do 13:00 pozwalający na min. 6-godzinną obserwację, 
  • brak problemów dot. krzepliwości krwi wymagających dłuższej hospitalizacji,
  • sytuacja socjalna pozwalająca na wypis w dniu zabiegu,
  • ocena lekarza i/lub pacjenta pozwalająca na wypis w dniu zabiegu (tj. brak powikłań po zabiegu, istotnych chorób współistniejących, zaawansowanego wieku, długiego dystansu/czasu transportu do domu). 

Oceniono 239 osób poddanych przezskórnemu usuwaniu elektrod w latach 2020-2021. Z tej grupy wykluczono 94 osoby, którym wykonano zabieg z przyczyn infekcyjnych i 116, którzy nie spełnili kryteriów bezpiecznego wypisu tego samego dnia. Z pozostałej 29-osobowej grupy siedmiu pacjentów zostało na noc w szpitalu, a 22 zostało wypisanych do domu w dniu zabiegu. Średni wiek badanej populacji wyniósł ok. 66 lat, średnia frakcja wyrzutowa lewej komory 52%. Elektrody usuwano z powodu uszkodzenia CIED (n = 20), w celu rozbudowy (n = 4), z powodu zaleceń producenta (np. ostrzeżenia o produktach, n = 2), w celu implantacji układu pozwalającego na bezpieczne wykonanie MRI (n = 1). Średni czas przebywania usuwanych elektrod w pacjencie wyniósł ok. 10 lat. W sumie 20 osobom implantowano nowy CIED (2 ICD, 3 CRT-D, 13 IPG, 2 CRT-P). Pacjenci po reimplantacji wysyłali następnego dnia z domu teletransmisję z parametrami układu, a także personel medyczny kontaktował się z nimi telefonicznie. W ciągu 30-dniowej obserwacji nie obserwowano problemów związanych z CIED, powikłań, zgonów. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac185/6962297

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły