Kompatybilność elektromagnetyczna stymulatorów serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów ICD i urządzeń do terapii resynchronizującej CRT firmy BIOTRONIK

Kompatybilność elektromagnetyczna stymulatorów serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów ICD i urządzeń do terapii resynchronizującej CRT firmy BIOTRONIK

Pola elektromagnetyczne są generowane przez wszystkie urządzenia elektryczne. Są wszechobecne wskutek szerokiego stosowania nowoczesnej technologii w życiu codziennym: zawodowym, prywatnym, a także w medycynie. Działanie stymulatorów serca i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), które polega na wykrywaniu aktywności serca i odpowiedniej jego elektrostymulacji, może zostać zakłócone przez pola elektromagnetyczne.

Podstawowym pytaniem pacjentów jest czy mając wszczepione urządzenie mogą przebyć w pobliżu urządzeń elektrycznych. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym folderem pozwalającym określić zgodność elektromagnetyczną (EMC) oraz ocenić urządzenia elektryczne i zabiegi pod względem potencjalnej możliwości zakłóceń pracy wszczepionych urządzeń.

PLIK DO POBRANIA – POBIERZ