Konsensus EHRA dot. arytmicznego wypadania płatka zastawki mitralnej

Autorzy dokumentu zwrócili uwagę na częste występowanie wypadania płatka zastawki mitralnej (ang. mitral valve prolpase, MVP) w populacji ogólnej, a także na stosunkowo duży odsetek tej zmiany u osób poddanych badaniu autopsyjnemu po nagłym zgonie sercowym. Podano definicję arytmicznego MVP ? obecność MVP z częstymi (- 5% dodatkowych pobudzeń komorowych) i/lub złożonymi arytmiami komorowymi (nsVT, VT, VF) przy braku innych substratów arytmii (świeże niedokrwienie, blizna, kardiomiopatia, kanałopatia). Podkreślono, że wszyscy pacjenci z MVP powinni mieć ocenione ryzyko nagłego zgonu sercowego, a także wykonane 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, badanie echokardiograficzne w celu dokładnej oceny aparatu zastawkowego. Część pacjentów może skorzystać z dłuższego monitorowania EKG do 7 dni w celu dokładniejszej oceny liczby dodatkowych pobudzeń komorowych. Wszyscy pacjenci z arytmicznym MVP po epizodzie utrwalonej arytmii komorowej powinni mieć wykonany rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny serca może być przydatny u pacjentów z MVP i co najmniej jednym czynnikiem wysokiego ryzyka (niewyjaśnione omdlenie i/lub nsVT).

Zwrócono uwagą na potencjalne wskazania do implantacji ICD:

  • u pacjentów z arytmicznym MVP i niewyjaśnionym omdleniem, utrwalonym częstoskurczem komorowym prawdopodobnie wywodzącym się z aparatu zastawki mitralnej implantacja ICD może być uzasadniona;
  • u pacjentów z arytmicznym MVP i niewyjaśnionym omdleniem, nsVT prawdopodobnie wywodzącym się z aparatu zastawki mitralnej implantacja ICD może być uzasadniona;
  • u pacjentów z arytmicznym MVP i jednym czynnikiem wysokiego ryzyka (niewyjaśnione omdlenie i/lub nsVT) i – 2 zmianami morfologicznymi implantacja ICD może być przedyskutowana. Zmiany morfologiczne obejmują: 
  • inwersję załamków T nad ścianą dolną, 
  • liczne, polimorficzne dodatkowe pobudzenia komorowe, 
  • rozdzielenie (dysjunkcja) pierścienia mitralnego od mięśnia lewej komory, 
  • powiększony lewy przedsionek,
  • LVEF – 50%, 
  • późne wzmocnienie kontrastowe. 

autor grafiki: dr Sylwester Rogula

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/4391-ehra-scientific-documents-2022

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły