Koperta antybakteryjna skuteczna w codziennej praktyce klinicznej

doniesienia medialne

Zastosowanie koperty antybakteryjnej podczas reoperacji pacjenta z CRT zmniejsza blisko o połowę występowanie infekcji związanych z urządzeniem. Do niniejszego badania obserwacyjnego włączono 1943 pacjentów z CRT-P lub CRT-D poddanych reoperacji (wymiana/ rozbudowa/ rewizja) w latach 2008-2019 w dwóch duńskich ośrodkach. Obserwacja trwała 2 lata, a punkty końcowe (infekcja związana z urządzeniem ? miejscowa lub uogólniona wymagająca usunięcia układu) zweryfikowano w Danish Pacemaker and ICD Register. W sumie 736 pacjentów (38%) otrzymało kopertę antybakteryjną podczas zabiegu, a 1207 (62%) ? nie. Mimo że pacjenci, u których zastosowano kopertę antybakteryjną, mieli więcej czynników ryzyka infekcji, w tej grupie zaobserwowano mniej infekcji wymagających usunięcia całego układu niż w mniej obciążonej grupie bez koperty (2,3% vs. 4,1%; dopasowany HR 0,52; 95% CI 0,30-0,90; p = 0,021). Uzyskana różnica statystyczna utrzymała się także w analizie propensity score (HR 0,51; 95% CI 0,29-0,90; p = 0,019). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab207/6357314?login=true

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły