Korzyści z ablacji migotania przedsionków w niewydolności serca

ehra 2022

W analizie propensity score matching z rejestru Swedish Heart Failure Registry ablacja migotania przedsionków w grupie chorych z niewydolnością serca wiązała się z niższym ryzykiem zgonu lub pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Z prezentowanego rejestru wybrano 452 pacjentów z niewydolnością serca poddanych pierwszej w życiu ablacji migotania przedsionków w latach 2005-2019 i 43766 z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków bez wykonanej ablacji (grupa kontrolna). W analizie propensity score matching znalazło się 437 chorych w grupie ablacji i 874 w grupie kontrolnej: w grupie ablacji stwierdzono niższe ryzyko zgonu (HR 0,71, 95% CI 0,59-0,85) i hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 0,85, 95% CI 0,72-0,99). Wyniki te były porównywalne po podziale pacjentów wg frakcji wyrzutowej (?50%, 40-49%, <40%). Dodatkowo w podgrupie z HFpEF stwierdzono niższe ryzyko nawrotów hospitalizacji z powodu niewydolności serca niż w grupie kontrolnej (IRR 0,17, 95% CI 0,07-0,42). 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3897-atrial-fibrillation-and-ablation

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły