Korzyści z badań przesiewowych migotania przedsionków: STROKESTOP

Duże, szwedzkie prospektywne badanie z randomizacją wskazuje na ok. 4-proc. spadek ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego, zatorowości obwodowej, zgonu, udaru krwotocznego lub hospitalizacji z powodu krwawienia w grupie poddanej skriningowi migotania przedsionków w porównaniu z grupą kontrolną. Badanie przeprowadzono na kilkunastotysięcznej grupie Szwedów w wieku 75 i 76 lat. Połowę z nich zaproszono do skriningu w kierunku migotania przedsionków (zalecenie wykonania jednokanałowego zapisu za pomocą przenośnego, ręcznego aparatu do EKG w sposób przerywany przez 2 tygodnie). W grupie skriningu u 5% osób wykryto nierozpoznane wcześniej migotanie przedsionków. Mniej więcej u ok. ? z tej grupy włączono doustne leczenie przeciwkrzepliwe. W czasie trwającej blisko 8 lat obserwacji stwierdzono rzadsze występowanie złożonego punktu końcowego (udar niedokrwienny, zatorowość obwodowa, udar krwotoczny, zgon, hospitalizacja z powodu krwawienia) w grupie skriningu (HR 0,96, 95% CI 0,920-0,999, p=0,045). Należało poddać skriningowi 91 osób by zapobiec wystąpieniu 1 punktu końcowego. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/511-late-breaking-clinical-trials

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły