Korzystanie ze smartfonów przez pacjentów z wysokoenergetycznymi urządzeniami wszczepialnymi

Korzystanie ze smartfonów przez pacjentów z wysokoenergetycznymi urządzeniami wszczepialnymi

,