Kosztoefektywność telemonitoringu pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca ? badanie PONIENTE

Celem badania PONIENTE przeprowadzonego przez A. Lopez-Villegas i wsp. było określenie efektywności kosztowej telemonitorowania pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca w porównaniu ze standardową opieką medyczną. W badaniu wzięło udział 82 pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca z możliwością telemonitoringu, z czego 

  • 52 pacjentów zostało przydzielonych do standardowej opieki w poradni przyszpitalnej, a 30 do telemonitorowania. 
  • Na początku badania, po 6 oraz 12 miesiącach pacjenci wykonywali ankiety mierzące QALY: EuroQol?5D i EQ5D VAS. 
  • Analiza kosztowa została przeprowadzona z perspektywy płatnika oraz kosztów po stronie pacjenta.

Wyniki

  • W skali EQ5D VAS pacjenci w grupie telemonitoringu zyskali o 0,09 QUALY więcej niż pacjenci pod standardową opieką w trakcie rocznej obserwacji. 
  • Nie było różnic QUALY w skali EuroQol?5D.
  • Średni roczny koszt terapii z perspektywy płatnika w grupie telemonitoringu był o 57,64% niższy niż w grupie standardowej opieki (46,51 euro vs 109,79 euro).
  • W grupie telemonitoringu odbyło się o 52,49% mniej wizyt poradni przyszpitalnej w celu kontroli urządzenia.
  • Koszty ponoszone przez pacjenta były niższe w grupie telemonitoringu niż w grupie kontrolnej (31,82 euro w porównaniu z 73,48 euro). 
  • Koszt uzyskania QALY był o 61,68% wyższy w grupie standardowej opieki niż w grupie telemonitorowanej.

Badanie PONIENTE wskazuje, że telemonitoring pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca może być kosztoefektywną alternatywą dla standardowej opieki w poradni przyszpitalnej.

Źródło: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1357633X18767184?journalCode=jtta.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły