Kosztoefektywność znieczulenia regionalnego S-ICD

Zastosowanie znieczulenia regionalnego podczas implantacji S-ICD wiąże się z niższymi kosztami procedury niż w przypadku znieczulenia ogólnego. Do prospektywnego rejestru włączono 70 chorych poddanych implantacji S-ICD w znieczuleniu regionalnym lub ogólnym. Porównano efektywność kosztową obu procedur i ból pooperacyjny w 10-stopniowej skali po 1, 12 i 24 godzinach od zabiegu. Całkowity koszt zabiegu był wyższy w grupie znieczulenia ogólnego (mediana 55 824 $ ± 29 411 $ vs. 37 222 $ ± 24 293 $, p < 0,001), ale ból zgłaszany przez pacjentów po procedurze – niższy (odpowiednio: w 1. godzinie – 0±3 vs. 0±5, p = 0,058, 3±4 vs. 6±8 po 12 godzinach, p = 0,030, 0±4 vs. 2±6 po 24 godzinach, p = 0,04). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)02724-2/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły