Krioablacja balonowa vs. ablacja RF dla napadowego migotania przedsionków: zaktualizowana metaanaliza randomizowanych i obserwacyjnych badań klinicznych

W chwili obecnej istnieją dwie alternatywne metody ablacji leczenia migotania przedsionków ? elektroanatomiczna i krioablacja.

Ablacja RF stanowi standard opieki przy izolacji żył płucnych
u chorych z opornym na leki napadowym AF. Krioablacja balonowa (CB) pojawiła się jako terapia alternatywna. Jednakże, skuteczność
i bezpieczeństwo stosowania CB vs. ablacji RF u chorych
z napadowym AF pozostaje przedmiotem dyskusji. W poniższej publikacji autorzy dokonali meta analizy dotychczas opublikowanych badań porównujących skuteczność obydwu metod oraz ryzyko powikłań. Ryzyko nawrotu arytmii przedsionkowej oraz powikłań były porównywalne pomiędzy CB vs. ablacją RF.

Natomiast W porównaniu z ablacją RF – krioablacja balonowa doprowadziła do większego ryzyka przetrwałego porażenia nerwu przeponowego przy jednoczesnym mniejszym ryzyku wystąpienia tamponady serca.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/04/europace.euw262

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2017/01/2016_11_23-Krioablacja-balonowa-vs.-ablacja-RF-dla-napadowego-migotania-przedsionków.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Krioablacja balonowa vs. ablacja RF dla napadowego migotania przedsionków: zaktualizowana metaanaliza randomizowanych i obserwacyjnych badań klinicznych[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły