Krótkie epizody migotania przedsionków nie muszą zwiększać ryzyka udaru mózgu

Osoby z rozrusznikami serca lub defibrylatorami, które doświadczają tylko krótkich epizodów migotania przedsionków mają bardzo niskie ryzyko wystąpienia udaru mózgu, co sugeruje, że antykoagulanty w tej grupie pacjentów nie mogą zmniejszać ryzyka udaru mózgu. W ?Circulation? opublikowano wyniki badania RATE, w którym analizowano czy krótkie, poniżej 20 sekund, epizody AF zmniejszają ryzyko udaru. Pacjenci, u których wykryto tylko krótkie epizody AF ? krótsze niż 20 sekund ? nie mieli większego ryzyka udaru i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych niż osoby bez udokumentowanego AF. Wyniki sugerują, że u pacjentów, którzy doświadczają tylko krótkich epizodów AF, ryzyko krwawienia związane z przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych przeważa nad ryzykiem wystąpienia udaru mózgu.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://cardiacrhythmnews.com/short-episodes-of-abnormal-heart-rhythm-may-not-increase-risk-of-stroke//

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2017/01/2016_11_28-Krótkie-epizody-migotania-przedsionków-nie-muszą-zwiększać-ryzyka-udaru-mózgu.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Krótkie epizody migotania przedsionków nie muszą zwiększać ryzyka udaru mózgu[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły