Krótkie epizody migotania przedsionków nie muszą zwiększać ryzyka udaru mózgu

Krótkie epizody migotania przedsionków nie muszą zwiększać ryzyka udaru mózgu

Osoby z rozrusznikami serca lub defibrylatorami, które doświadczają tylko krótkich epizodów migotania przedsionków mają bardzo niskie ryzyko wystąpienia udaru mózgu, co sugeruje, że antykoagulanty w tej grupie pacjentów nie mogą zmniejszać ryzyka udaru mózgu. W „Circulation” opublikowano wyniki badania RATE, w którym analizowano czy krótkie, poniżej 20 sekund, epizody AF zmniejszają ryzyko udaru. Pacjenci, u których wykryto tylko krótkie epizody AF – krótsze niż 20 sekund – nie mieli większego ryzyka udaru i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych niż osoby bez udokumentowanego AF. Wyniki sugerują, że u pacjentów, którzy doświadczają tylko krótkich epizodów AF, ryzyko krwawienia związane z przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych przeważa nad ryzykiem wystąpienia udaru mózgu.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://cardiacrhythmnews.com/short-episodes-of-abnormal-heart-rhythm-may-not-increase-risk-of-stroke//

POBIERZ – Krótkie epizody migotania przedsionków nie muszą zwiększać ryzyka udaru mózgu