Krwawienie z przewodu pokarmowego na leczeniu przeciwkrzepliwym a rak jelita

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u osób z migotaniem przedsionków leczonych przeciwkrzepliwie może wskazywać na raka jelita grubego. Autorzy zidentyfikowali 125 418 osób z migotaniem przedsionków z duńskich rejestrów administracyjnych, u których rozpoczęto leczenie przeciwkrzepliwe. Następnie oceniono ryzyko wystąpienia raka jelita grubego u osób z lub bez krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W trakcie maksymalnie 3-letniej obserwacji u 2576 chorych wystąpiło krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a u 140 osób rozpoznano raka jelita grubego w przeciągu roku od krwawienia. Bezwzględne roczne ryzyko wystąpienia raka wahało się od 3,7% w grupie ≤65 roku życia do 8,1% w grupie 76-80 lat. W obrębie wszystkich analizowanych przedziałów wiekowych stwierdzano wyższe ryzyko wystąpienia raka wśród osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego w porównaniu do osób bez krwawienia (RR 24,2 dla wieku ≤65 lat, 12,3 dla wieku >85 lat). Podsumowując, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego podczas leczenia przeciwkrzepliwego wskazuje na potrzebę dalszej diagnostyki onkologicznej. 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://academic.oup.com/eurheartj/article/43/7/e38/5728596?searchresult=1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły