Krwiak po implantacji CIED u leczonych bezpośrednimi antykoagulantami

Wśród leczonych bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami klinicznie istotne krwiaki występują u ok. 3,3% chorych po implantacji CIED. Prezentowany rejestr StimAOD prowadzono w 12 francuskich ośrodkach. Włączono 789 pacjentów o średniej wieku 80 lat przyjmujących bezpośrednie doustne antykoagulanty min. 5 dni przed zabiegiem implantacji stymulatora lub ICD. Ponad 1/3 stanowiły kobiety, a średnia punktacja w CHA2DS2-VASc wyniosła 4 punkty. Ok. 18,5% chorych stosowało również leczenie przeciwpłytkowe. Leczenie bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami było przerywane średnio 52 godziny (IQR 37-62) przed zabiegiem i włączane ponownie 31 (IQR 21-47) godzin po zabiegu. Ok. 96% osób miało min. 12-godziną przerwę w leczeniu bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami przed zabiegiem, a 78% co najmniej 12-godzinną przerwę w leczeniu bezpośrednimi doustnymi antykoagulantami po zabiegu. W sumie leczenie to zostało przerwane średnio na 72 godziny (IQR 48-96). Czas przerwania ani ponownego włączenia leczenia przeciwkrzepliwego nie miał związku z występowaniem klinicznie istotnych krwiaków. Incydenty zakrzepowo-zatorowe potwierdzono u 5 chorych (0,6%). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad057/7080277

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły